Dương Văn Nhân

Chào bạn mình là Nhanhaybangkhuang

Mục tiêu của mình:

Mục tiêu của bạn là gì và bạn có suy nghĩ gì về nó?